Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kynologické cvičiště Třinec - Konská
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba areálu kynologického cvičiště včetně doplňujících staveb a přípojek na dostupnou technickou infrastrukturu. Jedná se o vybudování správní budovy s klubovnou včetně odstavné a manipulační plochy, o výstavbu dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky el. vedení NN.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61
Kontakt: Bc. Libuše Škodová
tel.: 558 340 159
libuse.skodova@trinecko.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uzavřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.01.2017 10:00
Datum zahájení: 19.12.2016 15:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: