Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup prachoměru do monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka prachového analyzátoru s pro měření frakcí prachových částic (TSP - celkový prašný aerosol, PM10, PM2.5 a PM1) a jejich početní koncentraci na jednotku objemu (P/cm3).
Prachový analyzátor bude umístěn v monitorovací stanici v Třinci na Kanadě.
Dodávané zařízení musí beze zbytku všechny vymezené technické požadavky. Uchazeč je oprávněn nabídnout lepší technické parametry, než jsou zadavatelem vyžadované.

Podrobná specifikace rozsahu dodávky a technických požadavků je uvedena v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61
Kontakt: KAZUIST, spol. s r.o.
Družstevní 294, 739 61 Třinec
Ing. Jan Niemiec
tel: + 420 558 335 479
e-mail: niemiec@kazuist.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17. 06. 2016 14:00
Počátek běhu lhůt: 25. 05. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: