Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Údržba technických prvků města Třince
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je v průběhu roku 2016 provádění běžné údržby technických prvků, které se nacházejí ve veřejné zeleni na veřejně přístupných plochách města Třince. Jedná se o péči o pískoviště, lavičky a dřevěné zábradlí. Zhotovitel odstraní důsledky opotřebení a všech dalších provozních vlivů, stejně jako veškerého negativního působení prostředí. Zhotovitel rovněž zajistí soustavnou kontrolu nad stavem těchto technických prvků, formou pravidelných kontrol, tak jak je upřesněno v Standardním technologickém předpise. Práce na údržbě technických prvků a následné kontrolní činnosti budou směřovány vždy k plnému zajištění jejich funkčního a technického stavu tak, aby veškeré části a součásti technických prvků byly zcela bezpečné včetně bezprostředně přilehlých prostor.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uzavřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08. 02. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 20. 01. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: