Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky a pedagogy v zahraničí - Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p. o. - část 1 -opakované vyhlášen
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb pro zajištění zahraničního jazykového kurzu anglického jazyka pro pedagogy.. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu OP VK výzvy č. 56.
Popis požadovaných služeb je stanoven ve Specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy a je její nedílnou součástí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Městského úřadu Třinec, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07. 07. 2016 13:00
Počátek běhu lhůt: 25. 06. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: