Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků ZŠ Třinec, ul. Slezská
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu OP VK výzvy č. 56.
Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části:
Část 1: Zahraniční jazykový kurz anglického jazyka pro učitele
Část 2: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
Část 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Městského úřadu Třinec, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22. 06. 2015 13:00
Počátek běhu lhůt: 11. 06. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: