Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky a pedagogy v zahraničí - Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka služeb jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky a pedagogy. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu OP VK výzvy č. 56.
Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části:
Část 1: Zahraniční jazykový kurz anglického jazyka pro pedagogy
Část 2: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Popis požadovaných služeb je uveden ve Specifikaci předmětu plnění v Příloze č. 1, která je součástí Výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec - Staré Město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11. 06. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 29. 05. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: