Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci 2024
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího osvětlení pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se v Statutárním městě Třinec spočívající ve výměně 905 ks stávajících svítidel na LED svítidla a s tím spojeného snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy v rámci dotačního programu NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2. Dále dojde k instalaci nových 25 ks LED svítidel v oblastech definovaných zpracovanou projektovou dokumentací.
V rámci plnění veřejné zakázky budou provedeny dodávky pro rekonstrukci veřejného osvětlení v Statutárním městě Třinec, spočívající v navržení světelně-technického řešení osvětlení dopravního prostoru dle podkladů pro světelné výpočty, dodržení limitů pro rušivé světlo, v dodání konstrukčních prvků veřejného osvětlení (ocelové výložníky a nástavce – žárově zinkované, LED svítidla včetně nastavení požadované úrovně regulace).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.07.2024 12:00
Datum zahájení: 14.05.2024 21:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):