Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Údržba a opravy komunikací včetně dopravního značení ve vlastnictví statutárního města Třince
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v údržbě a opravách komunikací včetně dopravního značení (kromě zimní údržby) ve vlastnictví statutárního města Třince, a to včetně jejich součástí a příslušenství (kromě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení), a to v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem veřejné zakázky jsou dále stavební práce spočívající v údržbě a opravách autobusových zastávek, cyklistických odpočívek a přístřešků na kola.
Místo plnění: Frýdek-Místek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 25.08.2023 10:00
Datum předložení nabídky: 08.11.2023 10:00
Datum zahájení: 25.07.2023 15:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: