Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající místní komunikace 194 c na ulici Sosnové v Třinci, která proběhne ve stávající trase v délce 760 m. Jedná se o opravu konstrukčních vrstev v celé šířce vozovky místní komunikace. Začátek úpravy je v napojení na islnici III/4682 (ulice Kaštanová) v km 0,000, konec úpravy se nachází v místě pracovní spáry přd křižovatkou s místní komunikací ul. Sosnová v km 0,695. Dále je součástí opravy i rameno okružní křižovatky v délce 106 m kolem parkovacího domu po napojení na silnici III/4682 (ul. Kaštanová).

Stavba je z hlediska postupu výstavby rozdělena na 5 etap, které budou probíhat po částech.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: Bc. Libuše Škodová, e-mail: libuse.skodova@trinecko.cz, tel: 558 306 159
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 21.09.2023 09:00
Datum zahájení: 28.08.2023 14:54
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: