Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena za celý předmět dané části
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Při hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny bude rozhodná její celková výše v Kč bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět