Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část
Odesílatel Petr Kulich
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2022 16:04:07
Předmět Výzva

viz. příloha


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace.pdf (901.93 KB)