Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení "Silnice III/4862 Třinec-rekonstrukce ul. Kaštanové v km 0,000-0,800"
Odesílatel Milan Konečný
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.04.2022 13:22:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (126.22 KB)