Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Úprava prostranství u MMT - II. etapa a MM Třinec - sanace suterénního zdiva - I. etapa
Odesílatel Kristina Pyšková, MBA
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2022 15:03:45
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

viz příloha


Přílohy
- Oznámení nejvhodnější nabídky - úprava prostranství a sanace.pdf (327.28 KB)