Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u čp. 2 a u čp. 225, Lyžbice
Odesílatel Petr Kulich
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2022 14:18:20
Předmět Výzva

viz. příloha


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace.pdf (684.48 KB)