Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání
Odesílatel reditel@zszatopkovych.eu
Organizace odesílatele Základní škola Dany a Emila Zátopkových , Třinec, příspěvková organizace [IČO: 61955612]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2022 16:25:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (171.62 KB)
- Příloha č. 3c) - Technická specifikace - v3.pdf (71.30 KB)