Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – opakování“
Odesílatel Milan Konečný
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2020 15:07:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (102.45 KB)