Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bytový dům, ul. Komenského 682, Třinec - sanace suterenního zdiva
Odesílatel Kristina Pyšková, MBA
Organizace odesílatele statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2020 12:44:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1- Bytový dům ul. Komenského 682 Třinec sanace suterénního zdiva.pdf (263.32 KB)