Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci – nové vyhlášení
Odesílatel Milan Konečný
Organizace odesílatele statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2019 14:57:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace je v přiloženém souboru.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (187.81 KB)