Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup prachoměru do monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
Odesílatel Jarmila Šagátová
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2016 15:18:10
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 vč. příloh


Přílohy
- 06_P5_TechnickaSpecifikace_rev01.docx (41.02 KB)
- 06_P5_TechnickaSpecifikace_rev01.docx (41.02 KB)
- Dodatečné informace č.1_signed.PDF (1.50 MB)