Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Třince
Odesílatel Petr Kulich
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2013 14:42:55
Předmět Výzva

Vážení uchazeči,
dovolujeme si Vás obeslat s výzvou na podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku na dodávky a služby pod názvem

„Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Třince“.

Kompletní zadávací dokumentace je přílohou tohoto oslovení.

Děkujeme Vám za spolupráci a zůstáváme s pozdravem


Mgr. Rafał Zawadzki
vedoucí oddělení

Přílohy:
Zadávací dokumentace „Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Třince“
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 1.1. - specifikace měřičů IRTN a následné odečty naměřených hodnot a rozúčtování dodaného tepla
Příloha č. 2 - Seznam bytového a nebytového fondu
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k akceptaci zadávacích podmínek
Příloha č. 4 - Obchodní podmínky – „Návrh smlouvy o dílo a o odečítací a rozúčtovací službě“
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona