Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka prádla - SSMT02 2013/15
Odesílatel Petr Kulich
Organizace odesílatele Sociální služby města Třince, příspěvková organizace [IČO: 00600954]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2013 10:56:58
Předmět Doplnění přílohy č. 5 ve formátu (PDF)

Vážení dodavatelé, v reakci na upozornění několika zájemců doplňujeme ke stávající ZD přílohu č. 5 ve formátu PDF. Tento dokument je totožného obsahu, jak doposud zveřejněná příloha č. 5 ve formátu XLS.


Přílohy
- příloha č.5 - specifikace prádla.pdf (356.04 KB)