Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka prádla - SSMT02 2013/15
Odesílatel Petr Kulich
Organizace odesílatele Sociální služby města Třince, příspěvková organizace [IČO: 00600954]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2013 09:11:36
Předmět Výzva k podání nabídky vč. 6 příloh

Vážení, dovolujeme si Vás obeslat s výzvou na podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka prádla - SSMT02 2013/15“.