Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava
Odesílatel Libuše Škodová
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2023 11:06:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

viz. příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 - MK Sosnová.pdf (139.22 KB)
- Opravená příloha č. 5 - Položkový rozpočet, výkaz výměr.xls (167.50 KB)