Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava
Odesílatel Petr Kulich
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2023 12:29:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

viz. příloha