Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Správa a údržba autobusových zastávek na území města Třince
Odesílatel Petr Kulich
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2013 10:26:43
Předmět Výzva

Vážení,
dovolujeme si Vás obeslat s výzvou na podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku na služby pod názvem
„Správa a údržba autobusových zastávek na území města Třince“.
Kompletní zadávací dokumentace obsahující písemnou výzvu k podání nabídky včetně všech příloh:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Seznam jednotlivých činností včetně měrných jednotek (Ceník jednotl. činností)
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k akceptaci zadávacích podmínek
Příloha č. 4 - Obchodní podmínky – „Návrh smlouvy o poskytování služeb“
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona
Příloha č. 8 - Pasport autobusových zastávek

je umístěna na profilu zadavatele a je určena k volnému stažení zájemci.

Děkujeme Vám za spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Mgr. Rafał Zawadzki
vedoucí oddělení


Přílohy
- Výzva - ZD - SPRÁVA A ÚDRŽBA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK_služby.pdf (6.18 MB)