Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bytový dům Třinec. ul. Komenského čp. 682 - rekonstrukce střechy
Odesílatel Libuše Škodová
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2023 10:28:05
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace - změna termínu pro podání nabídek

viz. příloha


Přílohy
- Vysvětlení_změna zadávacích podmínek č. 3 - prodloužení termínu pro podání nabídek - signed.pdf (132.72 KB)