Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce
podlimitní Prokazování kvalifikace 16.03.2023 06.04.2023 10:00
Dodávka učebních pomůcek pro ZŠ Kaštanová - po částech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.03.2023 30.03.2023 12:00
ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - II. Etapa (ST1+ST4)
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 27.03.2023 12:00
Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice - opakování
podlimitní Hodnocení 19.10.2022 24.01.2023 09:00
všechny zakázky