Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) - rekonstrukce SSZ
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 24.07.2024 09:00
Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 22.07.2024 09:00
Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany
podlimitní Hodnocení 26.06.2024 17.07.2024 10:00
Vnitřní konektivita v budově školy JMZŠ Třinec – Dodávka ICT vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2024 03.07.2024 10:00
Vnitřní konektivita v budově školy JMZŠ Třinec II
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2024 04.07.2024 10:00
Bytový dům, Třinec, Komenského čp. 681 - rekonstrukce střechy
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2024 25.06.2024 09:00
Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 07.08.2024 10:00
Kino Kosmos – AV technika
nadlimitní Hodnocení 20.05.2024 20.06.2024 11:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci 2024
nadlimitní Hodnocení 14.05.2024 09.07.2024 12:00
Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách – IT vybavení
nadlimitní Hodnocení 13.05.2024 13.06.2024 10:00
Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách – virtuální realita
nadlimitní Hodnocení 13.05.2024 13.06.2024 10:00
Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství
podlimitní Hodnocení 12.03.2024 25.06.2024 10:00
všechny zakázky