Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy budovy ZŠ a MŠ Osůvky
podlimitní Příjem nabídek 31.05.2023 16.06.2023 09:00
Dodávka a montáž IRTN v bytovém a nebytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Třinec včetně odečítání a rozúčtovací služby
podlimitní Hodnocení 10.05.2023 26.05.2023 09:00
Dodávka učebních pomůcek pro ZŠ Kaštanová – po částech 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2023 19.05.2023 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci 2023
nadlimitní Hodnocení 19.04.2023 22.05.2023 12:00
Bytový dům Třinec. ul. Komenského čp. 682 - rekonstrukce střechy
podlimitní Vyhodnoceno 30.03.2023 18.05.2023 09:00
Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 16.03.2023 31.05.2023 09:00
Dodávka učebních pomůcek pro ZŠ Kaštanová - po částech
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2023 30.03.2023 12:00
všechny zakázky