Veřejná zakázka: Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 26, 27 a 308 - Dolní Líštná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 930
Systémové číslo: P21V00000020
Evidenční číslo zadavatele: MMT/16822/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2021
Nabídku podat do: 18.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 26, 27 a 308 - Dolní Líštná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky "Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 26 a 27 - Dolní Líštná" je náhrada stávající degradované kamenné/betonové zdi novou OZ. Líc nové OZ je vedený souběžně s krajnicí komunikace. Rekonstrukce je navržena v rozsahu úplné náhrady stávající konstrukce OZ, vč. stabilizace přilehlých částí erodovaných svahů, výstavbou nové OZ. OZ je navržena v konstrukčním typu kamenné tížné zdi, budované formou kamenné rovnaniny prolévané betonovou směsí. Koruna OZ délkově a výškově kopíruje krajnici stávající komunikace, pata OZ kopíruje skalní podloží cca. v úrovni dna koryta VT. Do koruny OZ bude instalováno jednoduché svodidlo (tř.H1). Součástí stavby je i přeložka středotlakého potrubí v délce 32,7 m. Plynovod bude ukládán do otevřeného výkopu (rýhy světlé šířky min. 0,8 m). Hloubka výkopu bude uzpůsobena tak, aby při uložení potrubí na zhutněném podsypu, bylo dodrženo krytí dle ČSN 73 6005. Předmětem veřejné zakázky "Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 308 - Dolní Líštná" je náhrada stávající degradované kamenné/betonové zdi novou OZ. Líc nové OZ je vedený souběžně s krajnicí komunikace. Rekonstrukce je navržena v rozsahu úplné náhrady stávající konstrukce OZ, vč. stabilizace přilehlých částí erodovaných svahů, výstavbou nové OZ. OZ je navržena v konstrukčním typu kamenné tížné zdi, budované formou kamenné rovnaniny prolévané betonovou směsí. Koruna OZ délkově a výškově kopíruje krajnici stávající komunikace, pata OZ kopíruje skalní podloží cca. v úrovni dna koryta VT. Do koruny OZ bude instalováno jednoduché svodidlo (tř.H1). Součástí stavby je i přeložka sloupu NN – nově bude provedena přeložka stávajícího sloupu NN o cca 3,0 m výše podél MK. Rozsah prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který odpovídá objemu prací. PD obou staveb zpracovala společnost GePS-Geotechnik, s. r. o.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy